ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "CIVITAS RETHYMNAE"

Λουκάς Βασιλικός , Άνια Βουλούδη , Χαράλαμπος Κυδωνάκης

Τρεις φωτογράφοι, ο Λουκάς Βασιλικός, η Άνια Βουλούδη και ο Χαράλαμπος Κυδωνάκης, συναντιούνται στην πόλη του Ρεθύμνου για να ενώσουν τις φωτογραφίες που τράβηξαν στους δρόμους της.
Το Ρέθυμνο που υπήρξε επανειλημμένα το κύριο σημείο αντάμωσής τους, γίνεται τώρα η αιτία της έκθεσης που θα συνδέσει τις τρεις εκδοχές των κοινών τους παραστάσεων.

8 - 22 Ιουλίου :
Kτίριο του Πυροβολικού, κεντρική πύλη φρουρίου "Φορτέτζα", Ρέθυμνο
Εγκαίνια : Κυριακή, 8 Ιουλίου , 20:30
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 09:30 – 14:30 και 18:00 – 20:00

10 - 30 Αυγούστου :
Χαρουπόμυλος , Πάνορμο
Εγκαίνια : Παρασκευή, 10 Αυγούστου , 19:30
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 19:30 – 21:30

Είσοδος ελεύθερη

Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Πέπη Μπιρλιράκη και το Δήμο Ρεθύμνης, την Κορίννα Μηλιαράκη και την Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου "Επιμενίδης", την Ευγενία Μυλωνάκη και τους χορηγούς μας Γραφοτεχνική Κρήτης ,Cretevents, Οπτικά Ε.Κυδωνάκη-Α.Ντινόπουλος.

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου.


------------------------------------------------------------------------------

www.lukasvasilikos.com

www.mhdenoxtwdekapente.blogspot.com

www.dirtyharrry.blogspot.com

------------------------------------------------------------------------------

PHOTOGRAPHY EXHIBITION "CIVITAS RETHYMNAE"

Lukas Vasilikos , Ania Vouloudi , Charalampos Kydonakis


Three photographers, Lukas Vasilikos, Ania Vouloudi and Charalampos Kydonakis, meet in the city of Rethymnon to bring together the photographs they took in its streets.
Rethymnon, a city which has been their main meeting point over the last years, now becomes the occasion for the exhibition that will unite the three versions of their common representations.

8-22 July :
Artillery building , main entrance of the "Fortezza" fortress , Rethymnon
Opening : Sunday, 8 of July , 20:30.
Opening hours: Monday - Sunday , 09:30-14:30 and 18:00-20:00

10-30 August :
Charoupomylos , Panormo
Opening : Friday, 10 August, 19:30.
Opening hours: Monday - Sunday , 19:30-21:30

Free Entrance

Thanks to Pepi Birliraki and the Municipality of Rethymnon, Korinna Miliaraki and the Cultural Organization of Panormo "Epimenidis", Evgenia Mylonaki and our sponsors Grafotehniki Kritis, Cretevents, Opticals E.Kydonaki-A.Dinopoulos.

Part of the contributions will be donated to the Society of Parents, Guardians and Friends of People with Autism of the Rethymnon Perfecture.


No comments:

Post a Comment